h1>Begivenheder

16. juni 2018: GENERALFORSAMLING
Referat Generalforsamling 2018

Formandens beretning ved generalforsamlingen 2018 hj.s.

Indkaldelse til afholdelse af GENERALFORSAMLING d. 16. juni 2018
hent materiale her
  
Aktuelle vedtægter fra 2017
Se eller hent Vedtægter 2017 her

Dagsorden til Generalforsamlingen 2018
Se eller hent Dagsorden Generalforsamling 2018 her

31. maj 2018 TEMA-EFTERMIDDAG OM KRONISKE SMERTER
fra kl. 14.00 – 18.00 afholdtes igen en temaeftermiddag om KRONISKE SMERTER for alle interesserede. Arrangementet blev afholdt på Aleris-Hamlets privathospital i Ringsted.
kl. 14.00 åbnede udstillingen ”Smertens Ansigt”
kl. 15.00 startede de spændende foredrag ved:
Smertespecialist overlæge Torsten Jonsson
Ledende psykolog Philip Sibelle.
Smerteramte Christine.
Der informeredes om Smertelinjen, -en gratis telefonrådgivning ved smertekyndige fagfolk og meget andet og der var spørgsmål og livlig debat.
Læs mere under rubrikken “NYHEDER”
Se programmet her:
Program for temaeftermiddag om kroniske smerter 31.05.18 i Ringsted pdf