Begivenheder

Aktuelle aktiviteter 2019:

Udstillingen ”Smertens Ansigt” er p.t. på tur rundt i landet hvor den vises på biblioteker i en række byer landet over. Denne tur forestås af FAKS og tjener til reklame for ”Smertelinjen”.

Kommende aktiviteter i 2019

Gå-hjem-møde for sundhedsfagligt personale på Holbæk Sygehus.

SmerteDanmark vil være repræsenteret sammen med Smertelinjen ved en stand på Dansk SmerteForums årsmøde for sundhedsprofessionelle med interesse for smerter. Årsmødet afholdes 8. og 9. marts 2019 i Horsens, Scandic Bygholm.

SmerteDanmarks næste generalforsamling afholdes 2. maj 2019. Tidspunkt og sted udmeldes snarest.
Senest den 21. marts bliver der indkaldt til generalforsamling og forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder opstilling til bestyrelsesposter, skal være formanden i hænde senest 4 uger før (dvs. 4. april) på mailen: llc@sund.ku.dk

SmerteDanmark vil være repræsenteret sammen med Smertelinjen og FAKS ved en stand på ”Lægedage” som afholdes i Bellacenteret uge 46. Yderligere oplysninger kommer når de aktuelle datoer udmeldes.

Aktiviteter 2018

16. juni 2018: GENERALFORSAMLING
Referat Generalforsamling 2018

Formandens beretning ved generalforsamlingen 2018 hj.s.

Indkaldelse til afholdelse af GENERALFORSAMLING d. 16. juni 2018
hent materiale her
  
Aktuelle vedtægter fra 2017
Se eller hent Vedtægter 2017 her

Dagsorden til Generalforsamlingen 2018
Se eller hent Dagsorden Generalforsamling 2018 her

31. maj 2018 TEMA-EFTERMIDDAG OM KRONISKE SMERTER
fra kl. 14.00 – 18.00 afholdtes igen en temaeftermiddag om KRONISKE SMERTER for alle interesserede. Arrangementet blev afholdt på Aleris-Hamlets privathospital i Ringsted.
kl. 14.00 åbnede udstillingen ”Smertens Ansigt”
kl. 15.00 startede de spændende foredrag ved:
Smertespecialist overlæge Torsten Jonsson
Ledende psykolog Philip Sibelle.
Smerteramte Christine.
Der informeredes om Smertelinjen, -en gratis telefonrådgivning ved smertekyndige fagfolk og meget andet og der var spørgsmål og livlig debat.
Læs mere under rubrikken “NYHEDER”
Se programmet her:
Program for temaeftermiddag om kroniske smerter 31.05.18 i Ringsted pdf