Er du beslutningstager?

SmerteDanmark er en interesseorganisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for kroniske smertepatienter i Danmark.

Vi har en stærk forankring i det faglige, sundhedsprofessionelle miljø og en direkte forbindelse til patientforeningerne på smerteområdet. Vi ønsker også, at være en faglig og saglig samarbejdspartner for beslutningstagere på alle niveauer.

Kroniske smerter udgør et stort samfundsproblem

850.000 danskere lider af kroniske smerter. Det svarer til at hver femte dansker over 18 år i et eller andet omfang lider af kroniske smerter. Disse tal er repræsentative for resten af Europa (Breivik et al., European Journal of Pain, volume 10; 4, 287, 2006), hvor kroniske smerter ligeledes udgør et massivt samfundsmæssigt og menneskeligt problem.

Kroniske smerter optræder som både del af anden sygdom såsom kræft og diabetes og som selvstændig lidelse uden afgrænset årsag. Danskere med kroniske smerter koster hvert år samfundet mere end 40. mia. kroner i behandlingsudgifter, sygefravær og førtidspension, og udgør derfor et stort samfundsproblem. Hvis der ikke sættes massivt ind nu, vil problemet kun vokse sig større i fremtiden.

Der er en stærk sammenhæng mellem alder og hyppigheden af kroniske smerter. Sammenholdt vil en stigende ældre befolkning og øget overlevelse fra kræft og andre sygdomme kun gøre behovet for en koordineret indsats større.

Menneskelige konsekvenser

Danskere med kroniske smerter risikerer at blive socialt marginaliseret, miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og blive parkeret på mere eller mindre permanent offentlig understøttelse. Derfor er der behov for en samlet indsats i form af anerkendelse af og oplysning om vigtigheden af, at komme smerteproblematikken til livs.

I SmerteDanmark arbejder vi blandt andet for, at der i Danmark udarbejdes sammenhængende smerteudrednings-, behandlings- og rehabiliteringsforløb og at kapaciteten på landets tværfaglige smertecentre tilpasses efterspørgslen. At sikre, at akutte smerter ikke når at udvikle sig til kroniske smerter er godt for den enkelte og for samfundsøkonomien som helhed.

Lange ventetider gør kun problemet større

På trods af, at det er alment kendt blandt sundhedsprofessionelle, at man skal sætte hurtigt ind overfor smerter, så man undgår, at akutte smerter udvikler sig til kroniske smerter, er der de fleste steder lange ventetider på behandling på de specialiserede tværfaglige smertecentre. Der er mange steder over 1 års ventetid til en konsultation og i København går der over 2 år, før man kan komme til første samtale.

Vi har brug for dig!

Vi er meget interesseret i at gå i dialog med alle beslutningstagere på smerteområdet. Du er derfor velkommen til at kontakte SmerteDanmark, hvis du vil høre mere om smerteområdet eller vi kan være behjælpelig på anden vis.