Behandling af kroniske smerter

Copyright: Lars Bye Møller

Behandlingen af kroniske smerter er meget kompliceret og omfatter både medicinske og ikke-medicinske metoder.

De fleste kroniske smertepatienter vil kunne opnå smertelindring, men det er sjældent muligt at blive helt smertefri. Generelt er der ofte tale om en tværfaglig behandling, hvor flere forskellige faggrupper deltager, for eksempel læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og socialrådgivere. I behandlingen tilstræber man den bedste smertelindring med mindst mulige bivirkninger, samtidig med at de psykiske ressourcer styrkes, så livskvaliteten kan bevares trods smerterne.

Overordnet kan der være tale om følgende behandlingstyper:

  • Sociale foranstaltninger med henblik på rehabilitering og støtte til at få dagliglivet til at fungere
  • Smertestillende medicin
  • Fysioterapi
  • Psykolog
  • Undervisningsforløb som ruster patienter til at håndtere livet med smerterOvenstående information er redigeret af de danske smertelægers faglige selskab, Dansk SmerteForum