Diagnosticering af kroniske smerter

Diagnosticering af kroniske smerter sker i et udredningsforløb, hvis varighed afhænger af typen af smerter, og om udredningen sker hos egen læge, en specialist eller på en smerteklinik.

De redskaber der anvendes til diagnosticering er først og fremmest samtale kombineret med fysiske undersøgelser.

Som regel vil der indledningsvist være behov for undersøgelser, der kan udelukke sygdomme, som kræver behandling. Ved udredningen af kroniske smerter lægger man blandt andet vægt på følgende parametre:

  • Hvordan smerterne er opstået
  • Hvor smerterne sidder
  • Om smerterne er konstante eller skiftende
  • Hvor stærke smerterne er
  • Hvad der provokerer smerterne
  • Hvad der lindrer smerterne
  • Om der er indskrænkning af den fysiske funktion
  • Hvordan smerterne påvirker søvn, humør, hukommelse og koncentration samt indlæring


Ovenstående information er redigeret af de danske smertelægers faglige selskab, Dansk SmerteForum