Baggrund

Initiativgruppen bag SmerteDanmark påbegyndte arbejdet med stiftelse af foreningen i efteråret 2012 i forlængelse af en stor international smertekonference, Societal Impact of Pain. Konferencen blev afholdt i København, og satte for alvor fokus på behovet for en styrket indsats på smerteområdet – både i Danmark og i resten af Europa.


Omfang og synlighed

850.000 danskere lider af kroniske smerter. Det svarer til, at 1 ud af 5 danskere over 18 år i et eller andet omfang er ramt af kroniske smerter. Dermed er smerter en af de absolut mest udbredte ”folkesygdomme” i Danmark. Men selvom smerter er et stort problem for mange danskere, er der næsten ingen fokus på det i medierne. På nedenstående figurer fremgår det, hvordan antallet af smertepatienter og mediedækningen af problematikken er disproportional sammenlignet med de andre store folkesygdomme diabetes og kræft.

Smerte Danmark Figur

Vi arbejder i SmerteDanmark blandt andet med at udbrede kendskabet til kroniske smerter og konsekvenserne heraf. Du kan læse mere om vores fokusområder her .


Samfundsøkonomiske konsekvenser af kroniske smerter

At behandle patienter med kroniske smerter er en samfundsopgave. Og det er dyrt, at behandle de kroniske smertepatienter. Men det er endnu dyrere at lade være.

Kroniske smerter er en af de største sundhedsudfordringer i Danmark. Lidelsen udgør en alvorlig byrde for den enkelte og har stor negativ indflydelse på landets sundhedsøkonomi.

 • Omkring 850.000 danskere over 18 år lider af kroniske smerter
  • 17 %, af de der er ramt af smerter, har haft sygefravær inden for de seneste 14 dage
  • 28 % af alle, der lider af smerter, har været nødsaget til at stoppe med at arbejde
 • Kroniske smerter er skyld i omkring 1 mio. tabte arbejdsdage hvert år
 • Kroniske smerter koster årligt samfundet mere end 40 mia. kroner, heraf:
  • 2,2 mia. kroner til kontakten til sundhedsvæsnet
  • 2 mia. kroner på grund af sygefravær
  • 35 mia. kroner til førtidspensioneringLange ventetider

På trods af de mange danskere, der lider af smerter, samt de store økonomiske og sociale omkostninger, der er forbundet med kroniske smerter, er smerteområdet kendetegnet ved lange ventetider.

Ventetiden på en undersøgelse på mange af landets specialiserede tværfaglige smertecentre kan være mere end to år. Du kan følge med i udviklingen af ventetider på venteinfo.dk , hvor ventetider løbende offentliggøres.

SmerteDanmark arbejder blandt andet for, at der tilføres flere ressourcer til området, og at der bliver udarbejdet en national handleplan på smerteområdet med beskrivelser af sammenhængende udrednings-, behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Find relevante faglige artikler og rapporter her

Ønsker du at støtte SmerteDanmarks arbejde, kan du melde dig ind her .