Fokusområder

SmerteDanmark arbejder aktivt for at sikre bedre rammevilkår for alle danskere, der lider af smerter. Det gør vi konkret ved at arbejde inden for følgende fokusområder:

Politisk

 

  • Folketinget anerkender smertebehandling og rehabilitering som en menneskeret
  • Kapaciteten for behandling og rehabilitering af kroniske smertepatienter tilpasses
  • Kvaliteten af smertebehandling og rehabilitering følges og evalueres i offentligt regi


Patientstøtte

 

  • Sammenhængende udrednings-,behandlings- og rehabiliteringsforløb
  • Kvalificeret rådgivning og støtte for patienter og deres pårørende


Uddannelse og forskning

 

  • Behandling og rehabilitering af kroniske smertepatienter som en integreret og obligatorisk del af alle sundhedsfaglige uddannelser
  • Påvirke planer og programmer for prioritering af offentlig forskning på alle niveauer
  • Anerkendelse af smerter som det femte vitale tegn på linje med de øvrige vitale tegn: temperatur, blodtryk, respiration og puls


Oplysning

 

  • Udbredelse af kendskabet til kroniske smerter og til de konsekvenser smerterne har for den enkeltes funktionsevne og for samfundet
  • Oplysning og udbredelse af funktionsevne paradigmet (se figur nedenfor)


Verdenssundhedsorganisationen WHO anvender ICF (International Classification of Function, Disability and Health) som en referenceramme for menneskers funktionsevne.


Fokusomrader

Kilde: KIApro