Målsætninger

SmerteDanmarks mål er i løbet af en femårig periode at have etableret sig som en tværsektoriel interesseorganisation og et talerør på smerteområdet i Danmark.

En organisation der fremstår som en stærk faglig og saglig aktør, som patienter, pårørende, behandlere og beslutningstagere tænker på og lytter til i alle spørgsmål relateret til kroniske smerter. En organisation der vil være en kompetent og troværdig samarbejdspartner inden for smerteområdet nationalt, regionalt, kommunalt og internationalt.

Ydermere en organisation som styrker patienternes handlekompetence, sikrer tidlig intervention og derved forhindrer, at akutte smerter udvikler sig til kroniske. Målet er at højne forebyggelse, behandling og rehabilitering af kroniske smerter. Dette skal ske gennem øget politisk prioritering af smerteområdet og en større forståelse for og udbredelse af smertebehandling og rehabilitering som selvstændig fagdisciplin. Smertebehandling og rehabilitering kan i denne sammenhæng defineres som:

”en tidsafgrænset, planlagt proces med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbejder om at give den nødvendig assistance til en patients egen indsats, for at opnå bedst mulig funktion, aktivitet og deltagelse i dagliglivet.

Dette vil vi gøre ved at arbejde inden for fire fokusområder.