Vision og mission

Vision

SmerteDanmarks vision udtrykker den retning, som organisationen arbejder hen imod, og lyder:

Alle danskere med kroniske smerter skal sikres størst mulig lindring af deres smerter, og støttes til at opnå bedst mulig deltagelse i hverdagslivet, privat og i samfundet.


Mission

Vores mission er, at:

  • udbrede viden om kroniske smerter, kompleksiteten i deres opståen og udvikling, samt behandling og rehabilitering af de afledte konsekvenser
  • forebygge udviklingen og konsekvenserne af kroniske smerter gennem vidensbaseret indsats
  • mennesker med kroniske smerter hjælpes til højeste grad af funktion, aktivitet og deltagelse i dagliglivet.