Etiske retningslinjer

I det følgende kan du læse hvilke etiske retningslinjer SmerteDanmark arbejder ud fra.


Retningslinjer vedr. sponsorering i SmerteDanmark

Sponsorering er i store dele af samfundet blevet en almindelig udbredt måde at skaffe økonomiske midler på. Også SmerteDanmark anvender i begrænset omfang sponsorering. Samarbejdet skal være omfattet af fuld åbenhed. Parterne skal opretholde total uafhængighed ved samarbejdet.
Ud fra disse overordnede retningslinjer har SmerteDanmark vedtaget nedenstående retningslinjer for sponsorering i relation til private og offentlige virksomheder.


Private og offentlige virksomheder

 

 • Sponsoraftaler kan kun indgås med SmerteDanmarks bestyrelse.
 • En samarbejdspartners interesser må ikke være uforenelige med SmerteDanmarks arbejde.
 • Samarbejdspartnerens produkt, virksomhed og image må ikke vurderes at kunne skade SmerteDanmarks anseelse.
 • Samarbejdspartneren må ikke have indflydelse på SmerteDanmarks omtale af samarbejdet.
 • Sponsoreringen skal spredes over flere samarbejdspartnere, således at SmerteDanmark ikke forbindes med en enkelt partner.
 • Der skal være fuldstændig uafhængighed mellem samarbejdspartneren og SmerteDanmark.
 • Enhver omtale af et samarbejde med SmerteDanmark samt anvendelse af foreningens navn og logo må kun finde sted efter forudgående godkendelse af SmerteDanmark.
 • SmerteDanmarks hjemmeside anvendes til information om samarbejdet.Medicinalindustrien

Med hensyn til samarbejde med medicinalindustrien gælder desuden følgende regler:

 

 • Medicinalfirmaer kan støtte SmerteDanmark f.eks. ved at annoncere i SmerteDanmarks magasiner og lign. Ifølge loven må der ikke annonceres for det enkelte receptpligtige produkt.
 • SmerteDanmark må ikke anbefale speciel medicin, hverken receptpligtig eller ikke-receptpligtig medicin, ej heller behandlingsteknikker.
 • SmerteDanmark må ikke modtage støtte til rejser, uddannelse eller lignende personalemæssige goder.
 • Der må ikke indgås aftaler med enkeltpersoner ansat i SmerteDanmark.